Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25903248
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2018
04:40 | 10/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (10/01), Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình -  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’ré - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

 

Tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Phạm Hòa - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và các sở, ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ 2019; kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, nhiệm vụ năm 2019 và dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm Dân vận Chính quyền" 2019.

Theo đó, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp thiết thực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ cũng được tập trung thực hiện nhằm lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đã có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 1.721 dịch vụ, tại các địa phương là 45.272 dịch vụ. Tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo là 4.977 tỷ đồng. bên cạnh đó, đã gần 23,6 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước…

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã phát biểu tham luận về những kết quả đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm hiệu quả và đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền" 2019…

Tại tỉnh BR-VT, trong năm 2018, Tỉnh uỷ, các cấp ủy Đảng luôn tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận; đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả “năm Dân vận chính quyền” 2018 gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa trong nhiều lĩnh vực của đời sống, nhất là đối với công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề có liên quan trực tiếp tới đời sống thiết thực của nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký xây dựng 1.649 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, đôthị văn minh. Các đơn vị đã và đang triển khai thực hiện 1.546 mô hình, điển hình (tăng 113 mô hình so với năm 2017).

UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung các cấp theo mô hình hiện đại với nhiều cổng giao dịch, thiết lập camera và màn hình giám sát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm tra cứu danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân... Kết quả: tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hẹn đạt 99,4%; đã có 18 sở, ban, ngành, 08 huyện, thị xã, thành phố và 16 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Đức tổ chức triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử tại đơn vị.

Tính đến đầu năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giữ nguyên so với cuối năm 2016; chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp 05/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, cải thiện 21 bậc so với cuối năm 2016; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, cải thiện 13 bậc so với cuối năm 2016.

 

Thùy Dương