Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25290524
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
03:55 | 15/01/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 15/01, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Ban QLKCN) báo cáo Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban QLKCN với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là Quy chế). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan.

 

 Toàn cảnh cuộc họp

Nội dung dự thảo Quy chế gồm 3 chương, 11 điều, trong đó quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban QLKCN với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có khu công nghiệp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư các dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, những dự án cấp mới và mở rộng cần lấy ý kiến gửi các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện như: các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng; các dự án có sử dụng diện tích đất lớn; dự án sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, sơn phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp; dự án có phát sinh chất thải lớn, đặc biệt là khí CO2; chế biến tinh bột sắn; mủ cao su chưa qua sơ chế; nhuộm thuộc da; sản xuất thép; bột giấy, giấy từ nguyên liệu thô; chế biến bột cá; các dự án có nguy cơ ô nhiễm thượng nguồn và các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; dự án không có trong quy hoạch ngành cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phân cấp cho Ban QLKCN chấp thuận dự án: sử dụng công nghệ cao thuộc danh mục được ưu tiên đầu tư phát triển; phát triển công nghiệp hỗ trợ; công nghệ thông tin, các dự án tương tự đã đầu tư trong Khu công nghiệp (không gây ô nhiễm môi trường); các dự án đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và loghistic; dự án trên 5.000 tỷ đồng có trong quy hoạch cấp thẩm quyền đã phê duyệt; dự án đã có trong các quy hoạch ngành cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Sau khi nghe Ban QLKCN báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Trình cơ bản đồng ý thông qua dự thảo quy chế nêu trên. Tuy nhiên, ông đề nghị Ban QLKCN tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguyễn Hằng