Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25290532
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới lòng đất; quy định mực nước hạ thấp cho phép khi khai thác nước dưới đất
04:43 | 21/01/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 21/01, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Dự thảo Quyết định Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới lòng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; quy định mực nước hạ thấp cho phép khi khai thác nước dưới đất;. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo dự thảo, Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới lòng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có 5 nhóm: (1) Khu vực có mực nước dưới đất đã bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép, khu vực có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; (2) Khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có cấu trúc nền đất yếu; (3) Khu vực nước dưới đất bị mặn và khu vực ven biển có các tầng chứa nước mặn, nước nhạt nằm đan xen nhau; (4) Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn một 1km tới bãi rác, nghĩa trang; (5) Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu/cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung.

Quy định mực nước hạ thấp cho phép khi khai thác nước dưới lòng đất trên địa bàn tỉnh được xác định theo 09 tầng chứa nước phân bố theo địa giới hành chính và diện tích phân bố tầng chứa nước. Căn cứ để đưa ra quy định cụ thể dựa theo chiều sâu mực nước cho phép (Hcp) của các tầng chứa nước được tính toán từ kết quả tổng hợp chiều sâu phân bố mái và chiều dày các tầng chứa nước. Theo Dự thảo quy định, đối với tầng chứa nước không áp thì chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép được tính từ mặt đất đến ½ chiều dày tầng chứa nước; đối với tầng chứa nước có áp thì chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép được lấy bằng chiều sâu mái tầng chứa nước và không được vượt quá 50m tính từ mặt đất.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp thu các các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh 02 dự thảo nêu trên báo cáo UBND tỉnh. Ông cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi ban hành quyết định cần phải thông báo rộng rãi cho người dân biết về danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

Nguyễn Hằng