Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25877937
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị tổng kết năm 2018 HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021
09:05 | 23/01/2019 Print   E-mail    

Chiều 22-1, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn đã báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh năm 2018. Theo đó, Thường trực và các Ban của HĐND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN cùng cấp và các ngành chức năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy Đảng và các Nghị quyết của HĐND các cấp kịp thời, đúng quy định. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đạt chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chủ trì phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp thực hiện chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật về công tác tổ chức các kỳ họp HĐND như ban hành các kế hoạch; tổ chức tiếp xúc cử tri; chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được HĐND các cấp quan tâm, đổi mới, tăng cường theo hướng đối thoại, tranh luận và ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, không né tránh các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND các cấp bầu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và cấp huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả và hoàn thành 103 chuyên đề giám sát, khảo sát...

Đồng chí Trần Văn Tuấn báo cáo kết quả công tac năm 2018 của HĐND.
Đồng chí Trần Văn Tuấn báo cáo kết quả công tac năm 2018 của HĐND.
Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.
Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.

Năm 2019, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, an ninh-quốc phòng của tỉnh năm 2019 và cả nhiệm kỳ; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; chuẩn bị nội dung và tổ chức các phiên họp HĐND tỉnh theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh...

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả HĐND các cấp đã đạt được, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến, chung sức, chung lòng của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tấn báo chí và bộ phận tham mưu giúp việc cho nhiệm vụ chung của HĐND các cấp trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, thời gian tới, HĐND các cấp tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 22-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp và Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2021; Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, lưu ý HĐND các cấp phải phối hợp chặt chẽ với UBND để ban hành các chính sách phục vụ tốt nhất cho sự phát triển, khẳng định chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh đã tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2018.
Đồng chí Lê Tuấn Quốc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2018.
Đồng chí Lê Tuấn Quốc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2018.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn