Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25258933
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
01:08 | 23/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (23/01), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lương Trí Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cùng tham dự Hội nghị có ông Phan Bá - Vụ Trưởng Vụ 8, Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lương Trí Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đa – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN. Kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN” và Hướng dẫn số 27- HD/BTGTW, ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí”; xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã tham gia tham luận về công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm; giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các loại án, kéo giảm tỷ lệ án quá hạn; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng…

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan khối Nội chính trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên nắm tình hình, những thủ đoạn, phương thức chống phá mới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện lớn trong năm 2019; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác nội chính các huyện, thị, thành ủy; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Lê Nhãn