Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25892525
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2019
10:55 | 24/01/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 23/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc; cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến thông qua các dự thảo: Báo cáo hoạt động Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị cũng được nghe Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2018 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2018; Bộ phận tài vụ báo cáo thu chi tài chính năm 2018; Bộ phận kế toán công đoàn cơ sở báo cáo tình hình tài chính công đoàn.


Ông Võ Thanh Phong – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị (Ngồi cùng hàng, tính từ bên phải qua: ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh)

Kiểm điểm năm 2017 cho thấy, Ban lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức, ngư­ời lao động của Văn phòng UBND tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ chính trị đ­ược giao đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 với kết quả đánh giá khá tốt về nhiều mặt, một số hạn chế của năm cũ cũng được cải thiện rõ; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành kế hoạch được giao; giữ vững đoàn kết nội bộ; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan từng bước được nâng lên; hoạt động phong trào dần khởi sắc;…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thành Long phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sắp xếp tổ chức bộ máy giảm 02 phòng chuyên môn. Hiện tại, Văn phòng còn lại 07 phòng, ban, bộ phận hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là 98 người.


Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc năm 2018

Kết quả thi đua năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 03 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 10 tập thể được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, 19 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 96 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; 100% các chị em đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Công đoàn cơ sở đạt danh diệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, 100% Tổ công đoàn đạt Tổ Công đoàn vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.Ông Huỳnh Xuân Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 với một số nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm như: tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị công tác phục vụ tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và tham mưu tổ chức triển khai, kịp thời có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực, thường xuyên và chủ động trong công tác tiếp dân, đẩy mạnh giải quyết khiếu nại – tố cáo; thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát, đôn đốc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn; xây dựng Đề án thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, từng bước triển khai chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử tỉnh để tổ chức công khai, minh bạch thông tin  theo quy định của pháp luật;...


Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Trình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua. Ông yêu cầu trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh cần khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo; quan tâm đến công tác tham mưu, kiểm soát văn bản, hồ sơ trình ký đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo thời gian; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh giao và tham mưu phê bình những cơ quan, đơn vị chậm trễ thực hiện. Chủ tịch cũng đề nghị Ban Lãnh đạo Văn phòng sớm rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến công việc mà các bộ phận nghiệp vụ đã nêu ra tại Hội nghị như: vấn đề trụ sở Ban Tiếp công dân, trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, chế độ chính sách cho các đối tượng làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung,…

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 03 người thuộc các bộ phận: Phòng Pháp chế - Nội chính, Phòng Văn xã và Ban Tiếp công dân.

Ngọc Dung