Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  16767575
HOẠT ĐỘNG SỞ - BAN - NGÀNH HOẠT ĐỘNG SỞ - BAN - NGÀNH

Ngày 21-9, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Văn bản số 2396/BCĐLNATTP ngày 31/7/2017, chủ trương của ngành nông nghiệp là triển khai quảng bá các...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tiếp tục thực hiện chuyên đề giám sát về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, ngày 20-9, Đoàn giám sát của Thường...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều 20-9, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 18/9, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp với các sở ngành liên quan thông qua danh mục các tờ trình UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2017. Ông Nguyễn Văn...

Đọc tiếp »