Họp nghe báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (17/01/2018)

Chiều nay (17-1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc...

Website Bộ - Ngành - TW Website Bộ - Ngành - TW
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18329790

Kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi xả thải gây ô nhiễm hồ Đá Đen  (13/01/2018 5:58 PM)
Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản hỏa tốc số 304/UBND-VP chỉ đạo khẩn trương kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc xả thải của các cơ sở chăn nuôi dọc các tuyến suối chảy về hồ Đá...
 
 • Hội nghị tập huấn triển khai công tác xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.  (16/01/2018 3:09 PM)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513); Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án 513 và Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513.
   
 • TP.Vũng Tàu tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ  (17/01/2018 8:07 AM)
  Thành ủy Vũng Tàu đã có công văn số 2146-CV/TU chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới.
   
 • Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính