Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo vướng mắc việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N1 (29/05/2017)

Chiều ngày 29/5, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp...

Website Bộ - Ngành - TW Website Bộ - Ngành - TW
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15150470

Bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình  (27/05/2017 10:42 AM)
Sở VH-TT phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Sở Tư pháp và Bệnh viện Bà Rịa tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình cho 546 cán bộ, công chức văn hóa - xã hội, tư pháp, nhân viên y tế, cán bộ hội phụ nữ, đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường, thị trấn.
 
  • Thủ tướng chỉ thị thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp  (29/05/2017 8:42 AM)
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.
     
  • Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính