HƯỚNG DẪN KHÁC HƯỚNG DẪN KHÁC

Ngày 26/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1177/QĐ-UBND công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp »

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán bổ sung một số công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Đọc tiếp »

Ngày 04/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản Hướng dẫn chi tiết trình tự thực hiện các dự án theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT, BTL...) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc tiếp »