Hướng dẫn một số thủ tục đặc thù - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

HƯỚNG DẪN KHÁC HƯỚNG DẪN KHÁC

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 01/4/2018, các tập đơn giá xây dựng công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố tại các Quyết định  số: 372/QĐ-UBND,...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định  này áp dụng đối với các đối tượng được thuê, thuê mua...

Đọc tiếp »

Sở Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai...

Đọc tiếp »

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý tạm thời các trường hợp đề nghị thu hồi khối lượng đất, cát, đá dôi dư trong quá trình đào ao hồ, san hạ cải tạo mặt bằng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa...

Đọc tiếp »