Hướng dẫn khác Hướng dẫn khác
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán bổ sung một số công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt
10:15 | 02/06/2017 Print   E-mail    

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán bổ sung một số công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Xem chi tiết hướng dẫn áp dụng định mức tại đây!

CỔNG TTĐT BR-VT