Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh
11:00 | 27/07/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bản hướng dẫn nêu cụ thể về: quy trình, thủ tục, cách tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; việc miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền mua nhà ở cũ thuộc SHNN; việc giải quyết bán nhà ở và nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đã bố trí để ở từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến truớc ngày 19 tháng 01 năm 2007; các mẫu biểu hồ sơ thực hiện thủ tục.

Bản Hướng dẫn cũng nêu rõ về việc giải quyết một số trường hợp đặc thù như: đối với nhà ở cấp IV mà người thuê đã phá dỡ, xây dựng lại trước ngày 10/12/2015 (ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì giá trị còn lại của nhà được tính bằng 0 (bằng không); trường hợp nhà biệt thự có nhiều hộ ở thì diện tích đất để tính tiền sử dụng đất của mỗi hộ được tính theo Điểm c, Khoản 2, Điều 65 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; trường hợp nhà ở, nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng để ở trong khoảng thời gian từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 (bao gồm cả nhà ở thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì thực hiện giải quyết bán nhà ở theo Điều 70, Nghị định 99/2015/NĐ-CP;…

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây.

Cổng TTĐT BR-VT
(Nguồn: văn bản 6680/HĐ-UBND)