KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND  ngày 2812/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân tỉnh ban hành   Quyết định số 3764/QĐ-UBND   về việc Bổ sung điểm mỏ quy hoạch đá xây dựng 23A, phường Long Hương và phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, diện tích khoanh định vào khu vực không đấu giá: 34...

Đọc tiếp »

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND  tỉnh về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử...

Đọc tiếp »