LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/10/2018 ĐẾN 20/10/2018   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/10/2018 ĐẾN 12/10/2018  NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/10/2018 ĐẾN 05/10/2018  NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/9/2018 ĐẾN 28/9/2018    NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/9/2018 ĐẾN 21/9/2018   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »