LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/02/2019 ĐẾN 22/02/2019  NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/02/2019 ĐẾN 15/02/2019     NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/01/2019 ĐẾN 01/02/20197   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/01/2019 ĐẾN 25/01/2019 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/01/2019 ĐẾN 18/01/2019 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ Hai...

Đọc tiếp »