Lịch công tác - Bà Rịa Vũng Tàu Portal
LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/8/2018 ĐẾN 17/8/2018 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ Hai...

Đọc tiếp »

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Lịch tuần 06/8/2018 đến 10/8/2018   NGÀY NỘI DUNG ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/7/2018 ĐẾN  27/7/2018 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ Hai (23/7) Sáng - 07 giờ 30 Dự...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/7/2018 ĐẾN  20/7/2018 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ Hai (16/7) Sáng -...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09/7/2018 ĐẾN 14/7/2018 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ Hai (09/7) Sáng - 07 giờ 30 Dự Lễ chào...

Đọc tiếp »