Lịch công tác Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/12/2018 ĐẾN 05/01/2019
10:59 | 31/12/2018 Print   E-mail    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/12/2018 ĐẾN 05/01/2019 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ

Hai, 31/12

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

 

Thứ

Ba, 01/01

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

 

Thứ Tư (02/01)

Sáng

- Đi công tác tại Hà Nội

Đc Trình

 

- Theo kế họach

Hà Nội

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Tịnh

 

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo KH tổ chức HN sơ kết đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân

Đc Long

Sở KHĐT

- KHĐT, TC, TNMT, XD, CTg, NV, KHCN, DL, GTVT, NNPTNT, LMHTX, Tỉnh đoàn

VPUBT

- 09 giờ Nghe báo cáo việc thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 2019

Đc Long

Sở KHĐT

- KHĐT, TC, XD, UBND huyện thị xã thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Giải quyết đơn đề nghị xin thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, TP, Thuế, TPVT

VPUBT

- 09 giờ Nghe báo cáo việc giãn tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TC, TNMT, KHĐT, Thuế, BR, PM

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh

Đc Tịnh

 

Sở KHCN

 

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 3214/QĐ-UBND ngày 9/11/2018)

VPUBT

- 15 giờ 30 Họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh

Đc Tịnh

Sở KHCN

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 2603/QĐ-UBND ngày 18/9/2018)

VPUBT

Thứ Năm (03/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Tịnh

Sở Tài chính

Sở NNPTNT

Sở TTTT

Công an tỉnh

TAND

- Theo Giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019 ngành NN&PTNT

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Theo thư mời

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo thanh tra

Đc Tịnh

Thanh tra

- TTra, TNMT, XD, TP, NNPTNT, BNC, BPC, VPTU, VPHĐND, TPVT, BTCD

VPUBT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu (04/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng phương án dự thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình Đài PTTH tỉnh (cả ngày)

Đc Trình

Ban QLDA

DD&CN

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 2948, ngày 19/10/2018)

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành tài chính năm 2018

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, Thuế, HQ, KBNN tỉnh

KBNN tỉnh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương ĐTDA khai thác đá chẻ làm vật liệu thông thường tại huyện Long Điền

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở TNMT, XD,  CTg, KHĐT, LĐ

VPUBT

- 09 giờ Nghe báo cáo Quy định mực nước hạ thấp cho phép khi khai thác dưới đất và danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, Thuế, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ Dự HN Tổng kết QCDC ở cơ sở và “Năm dân vận chính quyền 2018”

Đc Tịnh

 

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Dự Tổng kết hoạt động năm 2018 của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh

Đc Quốc

 

- Theo giấy mời của Đoàn ĐBQH

TTHN

- Đi thăm, chúc tết các đảo Tây Nam tổ quốc năm 2019 (từ 05 – 12/01/2019)

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

Thứ Bảy (05/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019

Đc Trình

 

Bộ CHQS

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 09 giờ 30 Họp TTrUB nghe báo cáo một số vướng mắc về thủ tục đất đai đối với các dự án đầu tư

Chủ tịch,

cac PCT

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, KHĐT, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự HN Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW5 (Khóa X) về tăng cường công tác giám sát của Đảng và triển khai QĐ số 07-Qđi/TU của BCT về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

TTrUB

 

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị giao ban công tác quốc phòng - an ninh năm 2018

TTrUB

 

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

BTL Vùng 2 HQ, Long Sơn