Lịch công tác Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/01/2019 ĐẾN 11/01/2019
08:39 | 06/01/2019 Print   E-mail    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/01/2019 ĐẾN 11/01/201

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (07/01)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ Dự Hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, kết luận của Trung ương (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Sở KHCN

Sở KHĐT

TTra tỉnh

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Nghe báo cáo về bồi thường, hỗ trợ; Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TP Vũng Tàu

- TTra, TP, TNMT, NNPTNT, XD, BNC, BDV, MTTQ, HND, VPTU

VPUBT

Thứ Ba (08/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại tự do khác

2. Thông qua kiến trúc chính quyền điện tử

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở CgT

 

 

Sở TTTT

 

- Sở KHĐT, TNMT, XD, NNPTNT, GTVT, DL, NgV, GDĐT, KHCN, VHTT, TTTT, Thuế, các H, TX, TP

- TTrHĐND, VPTU, VPHĐND, các Sở, ngành, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp giải quyết khiếu nại

 

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở TNMT

Sở Xây dựng

Xuyên Mộc

- TTra, Sở TNMT, TP, NNPTNT, BNC, BDV, MTTQ, HND, VPTU, BPC, BTCD, Xuyên Mộc

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ các đồng chí Nguyên lãnh đạo tỉnh để báo cáo tình hình KT-XH, XDĐ năm 2018, Kế hoạch 2019

Đc Trình

Sở KHĐT

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Nghe b/c chủ trương ĐTDA khai thác đá chẻ làm vật liệu thông thường tại H. Long Điền

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở TNMT, XD,  CTg, KHĐT, LĐ

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo việc triển khai đầu tư XD giai đoạn 1 Bến cảng Sao Biển

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, KHĐT, TNMT, XD, PM

VPUBT

- 15 giờ Giải quyết kiến nghị của các hộ dân trên khu đất nhận chuyển nhượng từ NHCTVN, thành phố Vũng Tàu

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TTr, TP, Tổ công tác theo QĐ 2137/QĐ-UBND, BTCD

VPUBT

- 14 giờ Thông qua kịch bản chương trình nghệ thuật Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đc Tịnh

Sở VHTT

- BTGTU, DL, TTTT, TC, GTVT, CA, QS, TĐ, PTTH, TPBR,

VPUBT

- 15 giờ 30 Họp HĐ xét chuyển ngạch thanh tra viên cho công chức thanh tra

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở Nội vụ

- Thành viên hội đồng

VPUBT

Thứ Tư (09/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Giao ban xây dựng cơ bản

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

- Theo giấy mời

VPUBT

- 08 giờ Dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐ-KT năm 2018

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Ủy viên HĐTĐKT, cac Sở, ban, ngành, các huyện TX, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành tài chính năm 2018

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KBNN, Thuế, Hải quan

KBNN tỉnh

- 14 giờ Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 20

Đc Quốc

 

- Sở KHĐT, TC, NV, YT, GDĐT, GTVT, XD, TP

VPHĐND

- 14 giờ Họp giải quyết khiến nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở NV, XD, TNMT

- TTra, NV, XD, TNMT, TP, BNC, BDV, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, BPC, TPVT, TPBR,

VPUBT

Thứ Năm (10/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh

Đc Trình

Công an tỉnh

- Theo kế hoạch

Công an tỉnh

- 08 gờ 30 Tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2018

Đc Quốc

Ban ATGT

- Thành Viên Ban ATGT, Báo, Đài

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Họp mặt Hội viên Hội Văn họ  Nghệ thuật tỉnh BR-VT

Đc Tịnh

Hội VHNT

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

TPVT

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Dân vận năm 2018

TTrUB

Ban Dân vận

- Theo thư mời của Ban Dân vận Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Các đ/c Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

- 14 giờ Giao ban khối NC năm 2018

Đc Tịnh

Ban NCTU

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Sáu (11/01)

Sáng

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo phương án đầu tư dự án Safari

Chủ tịch,

các PCT

Liên danh NovaVido tour

- Sở KHĐT, TNMT, XD, DL, NNPTNT, Xuyên Mộc

VPUBT

- 10 giờ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 về việc lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều

- 15 giờ 30  Dự lễ đón Tàu CMA CGM MARCO POLO

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Cảng Quốc tế Cái mép (CMIT)

Cảng QT cái mép, TXPM

- 14 giờ Dự Tổng kết năm 2018 ngành Lao động TB&XH

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

Sở LĐTBXH

- 14 giờ Kiểm điểm tập thể lãnh đạo VPUBT

TTrUB

Ban LĐVP

- Theo kế hoạch

VPUBT