LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/03/2019 ĐẾN 15/03/2019   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/03/2019 ĐẾN 08/03/2019   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/02/2019 ĐẾN 01/03/2019 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/02/2019 ĐẾN 22/02/2019  NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/02/2019 ĐẾN 15/02/2019     NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ ...

Đọc tiếp »