PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành giá vé đội tàu vận tải huyện Côn Đảo (tàu 9, tàu 10 Côn Đảo) tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu theo mức giá cụ thể như sau: Giá vé vận chuyển hành khách lộ trình từ năm 2017-2019:   N ội dung Giá vé 2017 (đã gồm...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND , 17/2017/NQ-HĐND , 18/2017/NQ-HĐND quy định về phí thăm quan một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2017. Theo đò, mức thu phí thăm quan như sau: - Bảo tàng Côn Đảo:...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/7/2017 và thay thế Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, tỉnh có chính sách hỗ trợ như sau: Cộng tác viên thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được hỗ trợ...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xem...

Đọc tiếp »