PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo. Theo đó, mức thu phí thăm quan Vườn quốc gia Côn Đảo đối với người lớn là: 60.000 đồng/người/lượt; đối với sinh viên, học viên...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh giá tiêu thụ nước trên địa bàn huyện Côn Đảo. Theo đó, giá nước sạch áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn huyện Côn Đảo trong giai đoạn 2018 đến 2020 thực hiện như sau: STT Đối tượng Đơn giá (đ/m3) ...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành giá vé đội tàu vận tải huyện Côn Đảo (tàu 9, tàu 10 Côn Đảo) tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu theo mức giá cụ thể như sau: Giá vé vận chuyển hành khách lộ trình từ năm 2017-2019:   N ội dung Giá vé 2017 (đã gồm...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND , 17/2017/NQ-HĐND , 18/2017/NQ-HĐND quy định về phí thăm quan một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2017. Theo đò, mức thu phí thăm quan như sau: - Bảo tàng Côn Đảo:...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/7/2017 và thay thế Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về...

Đọc tiếp »