PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Ngày 17/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc dự trù nguồn vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển khi tổ chức, cá nhân được cơ...

Đọc tiếp »

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghị quyết có...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị do nội dung của các quyết định nêu trên không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Đọc tiếp »
Tin bài khác