Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Quy định mức thu phí thăm quan Vườn Quốc gia Côn Đảo
06:49 | 03/01/2018 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Theo đó, mức thu phí thăm quan Vườn quốc gia Côn Đảo đối với người lớn là: 60.000 đồng/người/lượt; đối với sinh viên, học viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề là: 20.000 đồng/người/lượt; đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/lượt (mức thu phí này không bao gồm giá các dịch vụ du lịch sinh thái theo nhu cầu của khách thăm quan tại Vườn quốc gia Côn Đảo).

Các trường hợp được miễn, giảm phí

Miễn phí cho các đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; cựu tù Côn Đảo.

Giảm 50% mức thu phí thăm quan cho các đối tượng: người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định sổ 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa” (Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì cần có giấy xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú); Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị huyện Côn Đảo; học sinh, sinh viên và người dân cư trú tại huyện Côn Đảo từ 06 tháng trở lên tính đến ngày nộp phí thăm quan.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND)