Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
11:17 | 03/03/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2018; áp dụng thay thế cho Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 ban hành theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và văn bản số 11903/UBND-VP ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được quy định tại 05 Bảng giá áp dụng đối với 05 loại tài nguyên gồm:

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại;

2. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên;

3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên;

4. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên;

5. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên.

Xem chi tiết tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn QĐ: 05/2018/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn