Phí - lệ phí Phí - lệ phí
Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10:53 | 23/03/2018 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND