Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Tỉnh BR-VT: Ban hành quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018.
11:05 | 29/04/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2018 và thay thế Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử đụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2016.

Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển chia làm 6 nhóm, tùy theo  mục đích sử dụng khu vực biển.

-Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu: 3.000.000 đồng/ha/năm;

-Nhóm 2: Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện: 4.000.000 đồng/ha/năm;

-Nhóm 3: Sử dụng khu vực biển để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây đựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển: 5.000.000 đồng/ha/năm;

-Nhóm 4: Sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác (gồm: vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu nco đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác), vùng nước phục vụ hoạt động cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển, xây dựng cảng cá, bến cá; vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm cùa tàu thuyền du lịch; thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nước biển làm mát cho các nhà máy; trục vớt hiện vật, khảo cổ: 6.000.000đồng/ha/năm;

-Nhóm 5: Sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét: 7.500.000 đồng/ha/năm;

-Nhóm 6: Các hoạt động sử dụng khu vực biển khác: 3.000.000 đồng/ha/năm.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thuộc nhóm quy dịnh tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT được tiếp tục thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT