Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh
11:31 | 11/06/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ định mức).

Theo đó, định mức được quy định cho các nhóm dịch vụ sau đây:

Đối với dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, Bộ định mức có quy định định mức cho các nội dung như: sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực phẩm thức ăn hàng ngày; quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu; hỗ trợ trị liệu, phục hồi thể chất tâm lý;…

Đối với dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ định mức có quy định định mức cho các nội dung như: thức ăn quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt; hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; giáo dục, học nghề và dạy kỹ năng sống; vật lý trị liệu, lao động trị liệu, phục hồi chức năng; văn hóa, thể thao, giải trí; chăm sóc y tế;…

Đối với dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú, Bộ định mức có quy định định mức cho các nội dung như: dịch vụ công tác xã hội (như tư vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, trợ giúp pháp lý,…); dịch vụ chăm sóc, nhận nuôi; dịch vụ chăm sóc bán trú;…

Xem cụ thể định mức tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 31/5/2018.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT