Phí - lệ phí Phí - lệ phí
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12:50 | 24/12/2018 Print   E-mail    

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018.

Theo đó, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

1. Cấp lần đầu:

- Kinh doanh 01 môn thể thao: 2.000.000 đồng/hồ sơ

- Kinh doanh 02 môn thể thao trở lên: 3.000.000 đồng/hồ sơ

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp do:

- Bị mất hoặc hư hỏng: 200.000 đồng/hồ sơ

- Thay đổi các nội dung: Tên cơ sở kinh doanh, người đại diện, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, điều chỉnh giảm danh mục kinh doanh hoạt động thê thao: 300.000 đồng/hồ sơ

- Bổ sung danh mục kinh doanh hoạt động thể dục thể thao: 400.000/01 môn thể thao nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/hồ sơ.

(Xem toàn văn Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND tại Công báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: congbao.baria-vungtau.gov.vn)