PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, tỉnh có chính sách hỗ trợ như sau: Cộng tác viên thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được hỗ trợ...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xem...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà RỊa-Vũng Tàu. Mức thu phí như sau: - Phí thẻ đọc tài liệu đối với người từ 14 tuổi trở lên: 20.000 đồng/thẻ/năm. - Phí thẻ...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc Quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chi tiết Quyết định  

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Công an Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »