Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
04:14 | 01/10/2018 Print   E-mail    

 

 

 

 

Chính thức
8 tháng
năm 2018

Ước tính
tháng 9
năm 2018

 Cộng dồn
9 tháng
năm 2018

     

1.

Tổng số dự án đầu tư được cấp phép mới (Dự án)

28

1

29

 

Phân theo ngành kinh tế

   
 

Chế biến chế tạo

27

1

28

 

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

(Điện năng lượng mặt trời)

1

 

1

 

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

   
 

Hàn Quốc

18

1

19

 

Đài Loan

1

 

1

 

Hồng Kông

1

 

1

 

British Virgin Islands

1

 

1

 

Nhật Bản

3

 

3

 

Australia

2

 

2

 

Samoa

1

 

1

 

Seychelles

1

 

1

2.

Tổng số vốn đăng ký và vốn bổ sung (Triệu USD)

3.682,0

3,3

3.685,3

 

Phân theo ngành kinh tế

   
 

 Chế biến chế tạo

3.600,0

3,3

3.603,3

 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

(Điện năng lượng mặt trời)

82,0

 

82,0

 

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

   
 

 Hàn Quốc

3.360,4

3,3

3.363,7

 

 Đài Loan

4,0

 

4,0

 

 Hồng Kông

3,0

 

3,0

 

 British Virgin Islands

14,0

 

14,0

 

 Nhật Bản

246,4

 

246,4

 

 Australia

49,2

 

49,2

 

 Samoa

3,0

 

3,0

 

 Seychelles

2,0

 

2,0