Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Một số chỉ tiêu xã hội quý I năm 2019
03:38 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

 

 

Đơn
 vị
tính

 Thực hiện
quý I
năm
2018

 Ước tính
quý I
năm
2019

Tăng/giảm
 so với
cùng kỳ
năm 2018 

 
 
     

 

   

1. Tai nạn giao thông

      
 

Số vụ

Vụ

138

133

-5

 
  

Đặc biệt nghiêm trọng

"

0

0

0

 
  

Rất nghiêm trọng

"

5

4

-1

 
  

Nghiêm trọng

"

52

48

-4

 
  

Ít nghiêm trọng

"

0

3

3

 
  

Va chạm

"

81

78

-3

 
 

Thiệt hại

      
  

Số người chết

Người

62

56

-6

 
  

Số người bị thương

"

133

102

-31

 
  

Giá trị thiệt hại

Triệu đồng

541

473

-68

 

2. Cháy, nổ

      

        Số vụ

Vụ

2

3

1

 

        Số người chết

Người

0

3

3

 

        Số người bị thương

"

4

0

-4

 

        Giá trị thiệt hại

Triệu đồng

100.300

5.000

-95.300

 

3. Vi phạm môi trường

      
 

    Số vụ vi phạm

Vụ

2

2

0

 
 

    Số vụ đã xử phạt

"

2

2

0

 
 

    Số tiền phạt

Triệu đồng

1.742

310

-1.432

 

4. Số người được giải quyết việc làm

Người

5.959

6.814

855

 
  

Chương trình giảm nghèo

"

802

355

-447

 
  

Chương trình 120

"

985

1.620

635

 
  

Doanh nghiệp tự tuyển

"

3.104

3.273

169

 
  

Tự tạo việc làm

"

1.068

1.566

498

 
  

Xuất khẩu lao động

"

-

0

0

 

5. Công tác giảm nghèo

      
  

Số hộ

Hộ

1.071

349

-722

 
  

Số tiền vay

Triệu đồng

34.306

11.648

-22.658