Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
UBND TP Bà Rịa: Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2014.
11:01 | 11/11/2014 Print   E-mail    

Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng: gồm 16 vị trí. Theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng  các vị trí tuyển dụng theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND tại đây!