Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thành phố Bà Rịa: Thông báo thời gian thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2014.
10:26 | 27/11/2014 Print   E-mail    

Ngày 26/11/2014 Uỷ ban nhân dân Thành phố Bà Rịa ban hành Thông báo số 633/TB-UBND Thông báo thời gian thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2014.

Theo Thông báo, thời gian thi tuyển từ ngày 31/01/2015 và 01/02/2015; xét tuyển ngày 10/02/2015.

Lý do thay đổi thời gian thi tuyển để phù hợp với thời gian thi tuyển công chức hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh tại Quyết định 2426/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Xem chi tiết Thông báo số 633/TB-UBND tại đây!