Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
UBND thành phố Vũng Tàu: Thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2014
10:51 | 27/11/2014 Print   E-mail    

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014. UBND thành phố Vũng Tàu thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014của UBND thành phố Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

Thông báo thi tuyển công chức của UBND TP Vũng Tàu

Nhu cầu tuyển dụng công chức của UBND TP Vũng Tàu