Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Ban quản lý Phát triển Côn Đảo thông báo xét tuyển công chức năm 2013
08:56 | 12/09/2013 Print   E-mail    

1. Phụ trách kế toán

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán; trình độ B tiếng Anh; trình độ B tin học; Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác kế toán từ 2 năm trở lên.

2. Chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế; Du lịch; Đối ngoại; trình độ B tiếng Anh; trình độ B tin học; Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác từ 2 năm trở lên.

- Nơi làm việc: Tại huyện Côn Đảo (phải cam kết làm việc tại Côn Đảo từ 5 năm trở lên)

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Văn Phòng Ban Quản lý phát triển Côn Đảo số 10 Nguyễn Du, phường 1, thành phố Vũng Tàu; Số điện thoại: 0643.525902

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 11/10/2013.

Cổng TTĐT BR-VT