Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
TPVT: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2015-2016
02:22 | 04/05/2016 Print   E-mail    

Các thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2015-2016 xem chi tiết danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển vui lòng tải về theo các đường link dưới đây:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức giáo dục

- Khối Trung học cơ sở

- Khối Tiểu học

- Khối Mầm non

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức giáo dục

- Khối Trung học cơ sở

- Khối Tiểu học

- Khối Mầm non

Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn