Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Đài PTTH Tỉnh: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nội dung ôn tập và thời gian, địa điểm phỏng vấn, thực hành xét tuyển viên chức năm 2016.
09:47 | 04/12/2016 Print   E-mail    

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức: Xem tại đây! 

2. Nội dung ôn tập:

a. Về kiến thức chung:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13, ngày 05 tháng 4 năm 2016.

b. Về kiến thức chuyên ngành: tập trung vào kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng của từng vị trí xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, thực hành:

a. Thời gian: từ ngày 14/12/2016 đến ngày 15/12/2016.

- Ngày 14/12/2016, vào lúc 08 giờ 30 phút: tổ chức phỏng vấn, thực hành đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển Phóng viên (Từ số thứ tự 1 đến 4 theo danh sách đính kèm).

- Ngày 15/12/2016, vào lúc 08 giờ 30 phút: tổ chức phỏng vấn, thực hành đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển Phát thanh viên (Từ số thứ tự 5 đến 8 theo danh sách đính kèm).

b. Địa điểm: Phòng họp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, số 564 CMT8, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Lưu ý: Đúng 8 giờ 00, các thí sinh có mặt đầy đủ tại địa điểm phỏng vấn, thực hành để nghe phổ biến nội quy kiểm tra, sát hạch. Sau đó, hội đồng xét tuyển thực hiện phỏng vấn, thực hành thí sinh theo kế hoạch. Khi đến tham gia phỏng vấn, thực hành thí sinh phải mang theo Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thực hành của Hội đồng, chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh./.