Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Năm học 2016-2017: Tuyển dụng 170 chỉ tiêu viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
02:11 | 05/01/2017 Print   E-mail    

Ngày 27/12, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định 491/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017. 

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng 170 chỉ tiêu; trong đó: Giảng viên, giáo viên: 129 chỉ tiêu; nhân viên: 41 chỉ tiêu.

Hình thực tuyển dụng: Thông qua thi tuyển, riêng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Côn Đảo thực hiện thông qua xét tuyển.

Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu; từ ngày 03/01 đến 13/02/2017(giờ hành chính).

Xem chi tiết vị trí, nhu cầu tuyển dụng tại đây!

Cổng TTĐT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn