Thông báo chung Thông báo chung
TTHC thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh từ ngày 20/02/2017.
10:58 | 17/02/2017 Print   E-mail    

Ngày 16/02/2017 Sở Y tế ban hàn Thông báo số 25/TB-SYT V/v tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Theo đó, Từ ngày 20/02/2017 các thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh (Số 04 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Điện thoại: 0643 515555 - 109)

Sở Y tế tỉnh BR-VT trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân biết để liên hệ thực hiện./.

Cổng TTĐT