Thông báo chung Thông báo chung
Chuẩn hóa 64 TTHC và bãi bỏ 47 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
02:22 | 14/03/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Theo đó, có 64 TTHC được thuẩn hóa thuộc 06 nhóm lĩnh vực: Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ: 03; Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên: 04; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện: 20; công chức, viên chức: 12; Tôn giáo: 17; Thi đua khen thưởng: 08.

Tất cả các TTHC trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh. Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày lễ, tết.

Xem chi tiết Danh mục TTHC và trình tự giải quyết tại đây!

Cổng TTĐT