Thông báo chung Thông báo chung
Góp ý dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
01:30 | 17/03/2017 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên - Môi trường dự thảo Quyết định quy định sửa đổi, bổ sung về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến góp ý đối với các dự thảo trên.

Các ý kiến góp ý vui lòng gửi về Tài nguyên - Môi trường – số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa; email sotnmt@baria-vungtau.gov.vn hoặc góp ý trực tiếp tại đây! Trước ngày 16/4/2017

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo.

Cổng TTĐT