Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công tác xã hội.
07:57 | 28/03/2017 Print   E-mail    

Ngày 23/3/2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định 95/QĐ-SNV Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu, trình độ Trung cấp, chuyên ngành Y đa khoa

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Xem chi tiết nhu cầu tuyển dụng tại đây!

Cổng TTĐT