Thông báo chung Thông báo chung
Góp ý dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước.
01:47 | 19/04/2017 Print   E-mail    

Sở Tài chính dự thảo (lần 2) Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến góp ý đối với các dự thảo trên.

Các ý kiến góp ý vui lòng gửi về Sở Tài chính – số 11 đường Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; email: sotc@baria-vungtau.gov.vn hoặc góp ý trực tiếp tại đây! Trước ngày 18/5/2017./.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo.

Cổng TTĐT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn