Thông báo chung Thông báo chung
03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực Báo chí thuộc th
02:04 | 19/04/2017 Print   E-mail    

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc Công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là:

1.      Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;

2.      Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

3.      Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước).

Chi tiết xem tại Quyết định số 891/QĐ-UBND

Cổng TTĐT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn