Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Sở Nội vụ: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 01 viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu
02:20 | 22/05/2017 Print   E-mail    

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu với 01 vị trí việc làm là Kế toán viên, mã số chức danh nghề nghiệp 06.031.

Xem chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT