Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Sở Nội vụ: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 195 viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế
02:44 | 24/05/2017 Print   E-mail    

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng đợt này gồm 195 chỉ tiêu biên chế làm việc tại 18 đơn vị trực thuộc Sở gồm: Bên viện Bà Rịa 44, Lê Lợi 52, Tâm Thần 05, Các Trung tâm: Y tế dự phòng 02, Giám định Y khoa 01, Phòng chống HIV/AIDS 02, Truyền thông giao dục sức khỏe 04, Chăm sóc sức khỏe 06, Dân số KHHGĐ 06; Trường Trung cấp Y tế 05; Trung tâm Y tế các huyện: Châu Đức 01, Côn Đảo 04, Long Điền 09, Đất Đỏ 08, Tân Thành 23, Xuyên Mộc 17; Trung tâm Y tế thành phố: Bà Rịa  03, Vũng Tàu 03. 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (Thời gian tổ chức tuyển dụng sẽ thông báo sau)

Xem chi tiết nhu cầu tuyển dụng tại đây! 

CỔNG TTĐT BR-VT