Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Đài PTTH: Công bố kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
09:02 | 02/06/2017 Print   E-mail    

Ngày 01/6, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh văn bản số 302/PTTH-TCHC báo cáo kết quả xét tuyển viên chức Đài PT-TH tỉnh BR-VT năm 2017.

Theo đó, có 12 hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển vào 02 vị trí việc làm (Phóng viên và Phát thanh viên). Kết quả, 5 trường hợp trúng tuyển gồm 4 chức danh phóng viên hạng III và 01 phát thanh viên.

Xem chi tiết kết quả tại đây!

CỔNG TTĐT BR-VT