Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Sở Y tế: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2017
01:32 | 05/06/2017 Print   E-mail    

Ngày 31/5, Hội đồng xét tuyển viên chức - Sở Y tế ban hành Thông báo số 104/TB-HĐXTVC về kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh năm 2017.

Theo đó, có 169 trường hợp hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển vào 15 vị trí việc làm; kết quả có 42 trường hợp đạt yêu cầu(dự kiến trúng tuyển).

Xem chi tiết kết quả tại đây!

CỔNG TTĐT BR-VT