Thông báo chung Thông báo chung
Triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN
03:05 | 11/07/2017 Print   E-mail    

Thực hiện công văn số 6081/UBND-VP ngày 3/7/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc triển khai công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 9/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai việc thi thăng hạng chức danh nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017 gồm:

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I. 

- Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.

Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/7/2017 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau thời hạn nêu trên, nếu Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được hồ sơ đăng ký dự thi thì xem như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu dự thi./.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT