Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh BVRT
03:12 | 11/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 27/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 199/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh BVRT.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng gồm 04 vị trí việc làm chuyên ngành xây dựng công trình giao thông, kế toán - tài chính và quản trị kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT