Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017
03:16 | 11/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 05/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 218/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí việc làm tại Trung tâm huấn luyện và thi đầu TDTT, trình độ Trung cấp chuyên ngành Văn thư lưu trữ.

Xem chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT