Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo huyện Tân Thành năm 2017 (lần 2)
12:04 | 14/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 228/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 (lần 2)

Theo đó, có 81 chỉ tiêu cần tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển, gồm: 22 chỉ tiêu (19 giáo viên và 03 kế toán) khối Mầm non, 45 chỉ tiêu khối Tiểu học (36 giáo viên, 03 tổng phụ trách, 02 thư viện, 04 thiết bị và 01 kế toán) và 14 chỉ tiêu khối Trung học cơ sở (09 giáo viên, 01 tổng phụ trách, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị-thí nghiệm và 02 nhân viên kế toán).

Xem chi tiết chỉ tiêu, yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT