Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp
12:46 | 31/07/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp.

Theo đó, có 06 TTHC đã được chuẩn hóa và 08 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực quốc tịch.

Xem chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT