Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai-Sở TNMT năm 2017
08:40 | 02/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 20/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định 246/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường năm 2017.

Theo đó, 02 chỉ tiêu với 2 vị trí việc làm có nhu cầu cần tuyển dụng, gồm: 01 Đo đạt bản đồ viên hạng III và 01 Kế toán viên.

Hình thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển.

Xem chi tiết tại đây!

CỔNG TTĐT BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn